Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze

O Firmie

Kompleksowa Obsługa Firm w Zakresie BHP i PPOŻ. SAFETY Hanna Lewandowska obecna jest na rynku od 01.03.2004 r. Przez 15 lat swojej działalności współpracowała z firmami w różnych branżach.
Obecnie w zakresie BHP i PPOŻ. współpracujemy z następującymi branżami:
– jednostkami budżetowymi
– zakładami produkcyjnymi
– firmami transportowymi
– firmami dekarskimi i budowlanymi
– przemysłem ciężkim
– magazynami logistycznymi
– sklepami wszystkich branż, w tym supermarketami.
Dokładamy wszelkich starań, by praca została wykonana sprawnie i starannie z zachowaniem wymogów obowiązującego prawa w dziedzinie bhp i ppoż.
Jeśli zachodzi taka potrzeba – współpracujemy ze specjalistami i inspektorami organów nadzoru nad warunkami pracy.
Posiadamy szerokie doświadczenie oraz wymagane prawem wykształcenie i uprawnienia wymagane dla specjalistów ds. bhp oraz inspektorów ppoż.

Zakres usług

Ocena ryzyka zawodowego

Opracowujemy ocenę ryzyka zawodowego na podstawie obowiązujących przepisów i Polskich Norm dla grup stanowisk pracy występujących w firmie, w tym ocenę ryzyka dla czynników chemicznych i biologicznych.

Szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenia ppoż. prowadzimy w ramach szkoleń wstępnych i okresowych bhp oraz oddzielnie w czasie i miejscu wskazanym przez Pracodawcę. Szkolimy osoby wyznaczone w firmie do zwalczania pożarów i ewakuacji, połączone z praktycznymi ćwiczeniami.

Kompleksowa obsługa firm

Współpracę z nową firmą rozpoczynamy od Bilansu Otwarcia, w którym ustalamy nieprawidłowości techniczne i/lub organizacyjne oraz stan dokumentacji bhp i ppoż. Następnie planujemy działania naprawcze. Rozpoczynamy współpracę od obowiązkowych szkoleń bhp.

Szkolenia BHP wstępne i okresowe

Czas i miejsce szkoleń bhp ustalamy w zależności od potrzeb Pracodawcy. Szkolimy wszystkie grupy pracownicze oraz osoby kierujące pracownikami, w tym pracodawcę.

Postępowania powypadkowe

Tej części pracy nie chcielibyśmy wykonywać, ale nie żyjemy w świecie idealnym, więc do wypadków przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy dochodzi. Przygotowujemy pełną dokumentację wypadkową z aktualizacją oceny ryzyka zawodowego po zakończeniu postępowania powypadkowego. Współpracujemy przy postępowaniach powypadkowych z organami nadzoru nad warunkami pracy i prokuraturą, jeśli rodzaj wypadku będzie tego wymagał.

Szkolenia pierwszej pomocy

Organizujemy szkolenia z udzielania I pomocy. Szkolimy osoby wyznaczone w firmie do obsługi apteczek i udzielania pierwszej pomocy.

nasz cel

Pragniemy być cenionym partnerem, który współtworzy bezpieczeństwo w zakładzie pracy. Naszym celem jest stawianie sobie doskonalenia skuteczności pracowników oraz organizacji poprzez wsparcie rozwoju umiejętności zawodowych oraz znacznej poprawy bezpieczeństwa pracy.

Zadania Służby BHP

Oferowana forma współpracy powierzenia zadań służby bhp specjaliście ds. bhp i ppoż. z Safety.pl zapewni Państwu możliwość koncentracji sił i środków na zasadniczych celach Waszego przedsiębiorstwa. Zagwarantuje również pewność profesjonalnego wykonania ciążących na Państwu obowiązków prawnych. Dzięki temu zyskają Państwo większą elastyczność, redukcję kosztów, a poprzez oszczędność czasu i zasobów ludzkich również wysoką wydajność.

Usługi nasze w tym zakresie obejmują podstawowe obowiązki pracodawcy wynikające z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodek Pracy (Dz. U. Nr 24 poz. 141 z poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109 poz. 704)

dav
Close Menu